Marknadsledande på biotransporter

Vi är en marknadsledande aktör inom transporter av organiskt material med fokus på gödsel och biosubstrat till och från biogasanläggningar.

Ekdalens Biotransporter AB

Den kompletta logistiken
fram till slutfört uppdrag

Skräddarsydda tjänster passar alltid bäst för våra kunder, därför står bilar, chaufförer och hela vår kompetens till ditt förfogande. Hör av dig så behovsanpassar vi samarbetet med dig.
Vi kör på det vi gör -
fossilfria år 2026

Vårt första ekipage som kör på flytande biogas rullar sedan september 2021 på våra vägar. Under 2023 kommer hälften av våra bilar köra på LBG och till 2026 kommer hela flottan att köra på det som vi själva är med och  bidrar till att producera – helt cirkulärt och helt fossilfrit!

En del av BIOKRAFT SWEDEN AB

I december 2020 blev Ekdalens Biotransporter AB en del av Biokraft Sweden AB. Biogasproduktion är en växande bransch och tillsammans med vår egen verksamhet blir synergin optimal. Pålitliga leveranser av substrat, med hög grad av expertis, tillsammans med Biokrafts unika ingejörskunnande om biogasframställning. Tillsammans bidrar våra verksamheter till en hållbar övergång från fossil till förnybar energi.

Transport av
biomaterial

Basen i vårt tjänsteutbud ligger i transporter av organiskt material (flytande och fast) med fokus på gödsel och biosubstrat. Oftast med en biogasanläggning i ena änden av resan. Vår expertis och kompetens inom substratens olika egenskaper gör att du som kund kan känna dig extra trygg med oss som samarbetspartner.

Personlig service, flexibla
medarbetare & specialutrustade ekipage

Våra lastbilar följer de senaste miljökraven, vi byter successivt ut vår flotta mot en fossilfri framtid. Vår första LBG-bil kör nu på den biogas vi själva varit del i att producera.
medarbetare
kaffekoppar per dag
körningar förra veckan
ton varje vecka

Tillsammans med Biokraft Sweden AB, en hållbar övergång till förnybar energi

I december 2020 blev Ekdalens Biotransporter AB en del av Biokraft Sweden AB. Biogasproduktion är en växande bransch och pålitliga leveranser av substrat är helt avgörande för biogasindustrin. Beslutet att förvärva Ekdalens Biotransporter AB grundar sig för Biokraft i styrkan i att ha en stark logistikpartner med en hög grad av expertis inom marknaden. Denna samlade kompetens kommer att nyttjas såväl i nuvarande som i kommande tillväxtprojekt för våra olika verksamheter.

Pressmeddelande – År 2026 ska Ekdalens Biotransporter AB köra med en flotta som är helt fossilfri, det vill säga alla våra bilar kör på flytande biogas LBG. 

Följ oss på instagram

@ekdalensbiotransporter

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Under snart 20 år har vi kunnat hjälpa till att få en bättre rötning och därmed högre produktion med bättre avkastning.

Kontakta oss