Biokraft

Medarbetare på Scandinavian Biogas anläggning

Tillsammans med Biokraft, en hållbar övergång till förnybar energi

I december 2020 blev Ekdalens Biotransporter AB en del av Biokraft Sweden AB. Biogasproduktion är en växande bransch och pålitliga leveranser av substrat är helt avgörande för biogasindustrin. Beslutet att förvärva Ekdalens Biotransporter AB grundar sig i styrkan i att ha en stark logistikpartner med en hög grad av expertis inom marknaden. Denna samlade kompetens kommer att nyttjas såväl i nuvarande som i kommande tillväxtprojekt för våra olika verksamheter.

Biokraft är en ledande producent av biogas i Norden, med målsättningen att vara ledande inom storskalig framställning av biogas och biogödsel. Bolaget har idag en ledande ställning inom förnybar energi och framställningen av biogas i Norden. Biokraft verkar för att användningen av biogas som en del i energimixen skall utökas. Den nordiska sektorn för tunga vägtransporter är det viktigaste området för bolagets tillväxtambitioner i nuläget, men biogasmarknaden förväntas också växa inom sjötransport och industri. Samtidigt har efterfrågan på flytande biogas (LBG) ökat under de senaste åren och utbudet av biogasdrivna fordon har blivit större.  Biokraft nternational AB har sin verksamhet i Sverige, Norge och Sydkorea.

Biogas är det förnybara alternativet till fossil gas

Industriell biogasproduktionskerofta i stora rötkammare där en aktiv bakterieflora bryter ner det organiska materialet och omvandlar det till rågas. Parallellt bildas även en rötrest, som i många fall kan användas som näringsrik biogödsel. Då denna sprids på åkermark återförs näringsämnen som kväve, fosfor, kalium och magnesium till jorden.

Framställning av biogas är en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö.

Vill du läsa mer om Biokraft?

Läs mer om Biokraft på deras hemsida.