Kvalitet & miljö

Kvalitet & miljö

En hållbar verksamhet

Vi på Ekdalen ser ett hållbart miljötänk som en självklar del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan & våra CO2-utsläpp. I vårt arbete för att bli en hållbarare verksamhet uppdaterar vi bland annat successivt vår fordonsflotta till bilar som går på HVO samt LBG/LNG.

Vi är en del av Scandinavian Biogas som driver produktionen av framtidens biogasanläggningar, där flytande gas är prioriterat. Flytande gas är framtidens drivmedel för lastbilar, fartyg och industrier.

En investering för framtiden
- Vi kör på det vi gör!

Vi investerar för framtiden genom att utöka fordonsflottan. Vårt senaste tillskott körs på LNG/LBG (liquid natural gas / liquid biogas). Det vill säga den går på det vi med våra transporter hjälper till att producera – biogas!

LNG/LBG gör det möjligt att minska miljöpåverkan av våra transporter och utan att tumma på prestandan!

Kontakta oss

Vill du veta mer?