Tjänster

Vårt tjänsteutbud

Transporter med kraft av kunskap. Vad kan vi hjälpa dig med?

Basen i vårt tjänsteutbud ligger i transporter av flytande och fasta material, oftast med en biogasanläggning i ena änden av resan. Kunder inom både den svenska och den danska biogasindustrin anlitar oss kontinuerligt.
Vi kör på det vi gör -
fossilfria år 2026

Våra första 5 gasbilar rullar nu på vägarna. De drivs av flytande biogas LBG och till år 2026 kommer hela flottan att köra på det som vi själva är med och  bidrar till att producera – helt cirkulärt och helt fossilfrit!

EN DEL AV Biokraft SWEDEN AB

I december 2020 blev Ekdalens Biotransporter AB en del av Biokraft Sweden AB. Biogasproduktion är en växande bransch och tillsammans med vår egen verksamhet blir synergin optimal. Pålitliga leveranser av substrat, med hög grad av expertis, tillsammans med Biokrafts unika ingenjörskunnande om biogasframtställande. Tillsammans bidrar våra verksamheter till en hållbar övergång från fossil till förnybar energi.

Transport av
biomaterial

Basen i vårt tjänsteutbud ligger i transporter av organiskt material (flytande och fast) med fokus på gödsel och biosubstrat. Oftast med en biogasanläggning i ena änden av resan. Vår expertis och kompetens inom substratens olika egenskaper gör att du som kund kan känna dig extra trygg med oss som samarbetspartner.

Vår kompetens ger dig högre avkastning

Biogasanläggningar ökar värdet på avfall. Vi hjälper till med att öka effektiviteten på anläggningen med vår erfarenhet och tillämpade kunskap. Under snart 20 år har vi kunnat hjälpa till att få en bättre rötning och därmed högre produktion med bättre avkastning.

Kunskapens frukt ger rätt röta i biogasanläggningen

I samarbeten med olika biogasanläggningar och med kunder inom livsmedelsindustrin har vi under årens lopp experimenterat med olika blandningar för att lösa rötningsproblematik och skapa bättre lönsamhetför våra kunder. Under årens lopp har vi utvecklat enbred kompetens inom biogas-och biogödselmaterial. Dessa samarbeten har burit frukt och nu kan vi leverera blandningar med egenskaper skräddarsydda för olika anläggningar. Vi vet vad våra kunder behöver och vi ser till att de får rätt material varje gång.

När du anlitar oss får du inte enbart en transportör, du får en samarbetspartner som hjälper dig att uppnå dina resultat. Många gånger blir både synergieffekter och värdeökning en realitet i samarbetet med oss. Den nyfikenhet och entreprenörsanda som finns i vår ledning har förstås spridit sig i hela organisationen. Alla medarbetare besitter en lust att lösa uppgifter, förbättra resultat och hjälpa våra kunder. Vårt åkeri har sin bas i Nyvång, i nordvästra Skåne, våra ägare och huvudkontor finns i Stockholm men vi kör precis dit du vill.

Kontakta oss

Låt oss lösa era transporter!